Catharina van Eijk, bedelaar

Catharina van Eijk wordt 24 mei 1829 de Ommerschans binnengebracht door de stad Amsterdam. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 269.

Volgens die inschrijving is zij geboren 5 januari 1756 te ´Noorwegen´ en is haar geloofsovertuiging ‘luthersch’. Catharina van Eijk is 1 El, vijf palm en drie duim lang, zij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een kleine neus, een spitse kin en geen bijzondere kenmerken.

Catharina van Eijk wordt 11 juli 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen, waar zij 2 februari 1830 overlijdt.