Berend Exterkotte, bedelaar

Onder de naam Barend Bodde wordt hij binnengebracht 20 augustus 1823 door de stedelijke regering van Arnhem en krijgt hij hoofdnummer 1087.

In het gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824 zit een briefje:

20 augustus 1823,

Kolonie Ommerschans

Aangebragt op heeden den twintigste Augustus 1823, eenen bedelaar genaamd Barend Bodde, komende van Arnhem Prov: Gelderland, behorende tot de gemeente Delden Prov: Overijssel, dezelve is in het Gesticht der kolonie opgenomen, strekkende dit aan den geleider voor geregelde overbrengst ten bewijze.

Ommerschans, 20 augustus 1823
den onderdirekteur binnen de kolonie
Harloff

P.S. Genoemde bedelaar is uit hoofde van ongesteldheid, van Ommen naar hier, met een wagen met een paard bespannen, door den voerman H. Houterd(?) getransporteerd geworden.

 

In het gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824 zit een brief van de gouverneur van Overijssel aan burgemeesters Ommen, dd 7 oktober 1823 dat Barend Bodde in werkelijkheid heet Berend Exterkotte en dat hij uit het leger is gedeserteerd.

Het stamboek meldt bij Bodde ‘den 2 oktober 1823 gedeserteerd’.

Barend Bodde/Berend Exterkotte wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie op blz 203