Maria Dupont, bedelaar

Voluit heet ze volgens familie-onderzoekers Maria Christina Dupont.

Maria Christina Dupont wordt 22 november 1822 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Brugge. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 311.
Volgens die inschrijving is zij geboren te Brugge in 1798, volgens famile-onderzoekers op 5 juni 1791. Maria Christina Dupont heeft een rond aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, een ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ´pokdalig´.

Volgens familie-onderzoek bevalt Maria Christina Dupont na zo’n drieënhalf jaar op de schans, 29 mei 1826, van een dochter:

Maria Johanna Dupont, kan ik in de index op de inschrijfregisters niet vinden.
Wel in het doopregister van de katholieke parochie op de schans (Historisch Centrum Overijssel, toegang 337, invnr 15).
Voorzover we kunnen ontcijferen staat daar ‘op 29 mei is gedoopt de onwettige dochter ut dixit mistor Josephus Baltes en Maria de Pont’.

De getuigen bij de doop zijn Antonie van Dam en Joanna Darche en die zijn te traceren, maar ene Josephus Baltes is in de inschrijfregisters niet te vinden, ook onder het personeel niet.

Maria Christina Dupont wordt 2 augustus 1827 ontslagen en naar we mogen aannemen gaat haar dochter dan mee.

Ze keren nooit meer in het gesticht terug, Maria Christina Dupont trouwt 1837 te Brugge en overlijdt aldaar 1839, Maria Johanna Dupont overlijdt 1900 te Vlissegem (De Haan).

12 september 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Danny Drooghenbroodt uit Oostende en Wil Schackmann