Jan van Doorn, bedelaar-veldwachter

Jan van Doorn wordt 22 oktober 1822 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht van Hoorn. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 98.

Volgens die inschrijving is hij geboren 25 oktober 1777 te Zwolle, als zoon van Wijker van Doorn en Geertje Alberts, en heeft hij het laatst gewoond in hetzelfde Zwolle.

Jan van Doorn is vijf voet, vier palm en vijf streep lang, hij heeft een ovaal aangezicht en een plat voorhoofd, blauwe ogen, een spitse kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk
´een ??? op de linker schouder´.

Jan van Doorn heeft blijkbaar als bedelaar-veldwachter gewerkt. Hij komt voor op een concept-ontslagvoordracht door adjunctdirecteur Harloff maart 1827 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1502)als een van vier mannen bij wie staat genoteerd:
‘dezelve worden voorgedragen ingevolge bepaling van den Heer 2e Assessor, wijl zij als veldwachters hebben uitgemunt in oppassendheid; en daardoor buiten de gelegenheid zijn gesteld geworden om de vereiste f 25: te kunnen verdienen’.

Dit wordt genoemd, zonder de namen, in De bedelaarskolonie blz 278.

NB: den Heer 2e Assessor = Johannes van den Bosch.

Jan van Doorn wordt 2 augustus 1827 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer F 927.