Daniel Donker, bedelaar

Daniel Donker wordt naar de schans gebracht door ’t stedelijk bestuur van ’s Gravenhage’. Er is een lijst van door Den Haag gebrachte mensen in de periode bestreken door het boek gemerkt A (september 1822-mei 1825).

Daniel Donker komt aan op 22 november 1822 en krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 315.
Er is geen signalement van hem opgenomen. Hij overlijdt 26 december 1822 (als tweede overleden bedelaar op de schans, zie De bedelaarskolonie blz 128). Zijn overlijden wordt gemeld in de Star januari 1823.

25 juli 2013, WS