Wilhelmina Adriana Barendrechd, bedelaar

Wilhelmina Adriana Barendrechd wordt 3 december 1861 de Ommerschans binnengebracht vanuit Zwolle, na een veroordeling. Zij krijgt in het boek gemerkt T (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 438) het bedelaarsnummer 2275.
Volgens die inschrijving is zij geboren 14 maart 1843 te Rotterdam en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld ’s Gravendeel in Zuid-Holland.

Wilhelmina Adriana Barendrechd wordt 13 december 1861 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar zij 11 december 1863 wordt ontslagen.

Ze komt opnieuw de Ommerschans binnen op 6 december 1865 vanuit Utrecht, na een veroordeling. Zij krijgt in het boek gemerkt W het bedelaarsnummer 3977. Er wordt nu ook een beroep vermeld, maar dat kan ik nog niet ontcijferen.

Zij bevalt twee maanden later, 14 februari 1866, van

August Pieter Barendrechd die in het boek gemerkt W het nummer 3972 krijgt.
In het boek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 292, staat bijgeschreven dat er over hem gecorrespondeerd is. Verwezen wordt naar een ‘missive van 15 juni 1866 N 249’.

Wilhelmina Adriana Barendrechd en zoon August Pieter Barendrechd worden 12 april 1869 ontslagen. Omdat zij al op 2 juni 1869 te Groningen in het huwelijk treedt, zal de hiervoor genoemde correspondentie waarschijnlijk over die huwelijksplannen gegaan zijn.

Haar echtgenoot is de stalknecht Adrianus van Groeningen. Zoon August Pieter zal later die naam aannemen en door het leven gaan als August Pieter van Groeningen.

Zie over zijn leven en werk als schrijver in het Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.

29 augustus 2013, WS