Trijntje Karels Benjamins, bedelaar

Trijntje Karels Benjamins behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Trijntje Karels Benjamins wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 25. Volgens die inschrijving is zij geboren 10 augustus 1786 te Hoorn als dochter van Cornelis Benjamins en Jansje Jacobs Smit. Zij heeft bruin haar, grijze ogen, een ‘wippende’ neus en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Brief 29-03-1823: zinneloos,

Zij is overleden 12 mei 1823.

20 juli 2013, Wil Schackmann