Jan Minnes Bakker, bedelaar

Jan Minnes Bakker wordt 24 oktober 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1412.

Volgens die inschrijving is hij geboren 9 oktober 1819 in Woudsend en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Bijgeschreven is ‘kind van 14??’en het laatste is onleesbaar, maar ik denk 1410, Johanna Gerardus Eichelaar.

Jan Minnes Bakker overlijdt 14 oktober 1829.