Hendrik Brands, bedelaar

Hendrik Brands maakt deel uit van het Groninger transport dat wordt beschreven in De bedelaarskolonie p 134-137. Dat transport is eerder beschreven in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden.
Zo ook:

Hendrik Brands, ged. 16-10-1795 te Groningen Martinikerk, beroep touwslager, zoon van Jacob Brandst, beroep touwslagersknegt, en Janna Berents wonend op de Zuiderkuipen, tr. Groningen 30-3-1817 met Annegien Wolf A 429, op de Ommerschans als ‘veldwachter’ overleden 14-8-1823, ‘op den avond van den 14den dezer maand vermist en den 17den daar aan volgende des nacht circa 11 ueren uit de Dedemsvaart dood opgehaald’, aangifte Ommen stad 19-08-1823 door ‘Herman Dries, 48 jaren, en Jan Emmelot, 37 jaren, beide opzieners in de onder deze stede gehorende kolonie Ommerschans’.

Vader van Hanna Brands A 430.

 

Zijn bevordering tot veldwachter en zijn voortijdige einde worden vermeld in De bedelaarskolonie p 157. Het krijgt later nog een staartje als in november 1825 zijn weduwe het nog tegoed hebbende loon opvraagt, zie haar pagina.