Grada Arnoldina Beene, bedelaar

Grada Arnoldina Beene wordt 2 juli 1830 de Ommerschans binnengebracht door de stad Zutphen. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 823.

Volgens die inschrijving is zij geboren 15 mei 1790 te Westervoort, en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Grada Arnoldina Beene is één El, vijf palm en 2 duim lang, zij heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en bruine ogen, een spitse neus, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

De inschrijving loopt door in het boek G (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426), waarin is aangetekend dat zij 10 mei 1834 is ontslagen.

Zij wordt opnieuw opgenomen 21 mei 1842` en krijgt in het boek gemerkt K (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 429) het bedelaarsnummer 825.
Achter de naam wordt vermeld ‘2e maal’, maar zij wordt nu ingeschreven als Gerardus Arnoldus Benen.
Gegevens over geboorteplaats en -datum en over godsdienstige gezindheid zijn gelijk aan de vorige inschrijving, er is geen signalement opgemaakt.

Z/hij komt in de schans vanuit Dedemsvaart.
Dat duidt erop – volgens de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 over opnames uit de directe omgeving – dat h/zij vrijwillig vanuit haar/zijn woonplaats naar de schans getrokken is en zich vrijwillig heeft aangemeld voor een verblijf daar.

G.A. Benen wordt ontslagen 15 augustus 1846.

Een maand later, 26 september 1846 is ze er weer, dit keer vanuit Zwolle. Vermoedelijk opnieuw een vrijwillige opname.

Zij krijgt in het boek gemerkt K het bedelaarsnummer 895
Gegevens over geboortedatum en -plaats en godsdienstige gezindheid zijn gelijk aan de vorige inschrijvingen, maar als naam staat nu genoteerd Grada Herdina Benen, met daarachter ‘3e maal’.

Er is geen signalement opgemaakt.

Grada Arnoldina Beene wordt 10 oktober 1846 overgeplaatst naar Veenhuizen, waar zij 25 juli 1847 overlijdt.