Geertruij van der Bragt, bedelaar

Geertruij van der Bragt behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Geertruij van der Bragt wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 43. Volgens die inschrijving is zij geboren 5 juli 1785 te ?? als dochter van Willem van der Bragt en Alida Catonia van Haarlem en heeft zij het laatst gewoond te Amsterdam. Zij heeft een lang aangezicht, rond voorhoofd, donkerbruin haar, blauwe ogen, grote neus, platte kin en als bijzonder kenmerk ´pokdalig’.

Geertruij van der Bragt wordt ontslagen 22 oktober 1824.

20 juli 2013, WS