Antje van den Broeck, bedelaar

Antje van den Broeck maakt deel uit van het eerste transport Sepp dat op zaterdag 15 februari 1823 vanuit Amsterdam, na een tocht met karren over de Veluwe, op de Ommerschans aankomt, beschreven in De bedelaarskolonie p 139-142, Amstelodamum 1965 p 106 ev en de Star van april 1823 p 295 ev.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Antje van den Broeck krijgt in het bedelaarsregister gemerkt A, Drents Archief, toegang 0137.01 invnr 422, het bedelaarsnummer 498. Zij overlijdt 15 april 1824.

 

Op 7 september 1824 schrijft de ‘wethouder ambtenaar van de burgelijken stand Utrecht‘  aan het gemeentebestuur van Ommen over haar. De brief bevindt zich in gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824:

Ik neem de vrijheid UEd ?? te verzoeken om mij alsnog een extract op zegel geschreven van ’t overlijden van Antje van der Broek op den 15 april dezes jaars in de Ommerschans overleden, te willen doen toekomen, en wel zo ’t zijn kan, zonder de bijvoeging, dat zij ongehuwd is overleden, alzo dit extract dienen moet tot het aangaan van een tweede huwelijk van haar nog bestaande man Kristiaan van der Vlis. De kosten zullen bij ontvang dadelijk voldaan worden.