Abraham Johannes van Buuren, bedelaar

Abraham Johannes van Buuren behoort tot een groepje van acht personen dat is gezonden door Leiden en dat op 5 maart 1851 op de Ommerschans aankomt. Zie hier een overzicht van dat groepje.

Hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 435) het bedelaarsnummer 3772.

Volgens die inschrijving is hij geboren 22 december 1825 te Leiden en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Hij was al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het mij onduidelijke nummer P.C. 6 gehad.

Volgens de index op de inschrijvingen keert Abraham Johannes van Buuren later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– P 551,
– S 769,
– U 6077,
– W 3956,
– 915, en
– 1488.