Sybe Andriessen, bedelaar

Sybe Andriessen is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers M 5763, R 5251 en Q 3116, als hij 3 mei 1861 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door een gemeente die ik niet goed kan lezen en hij krijgt in het boek gemerkt U (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 439) het bedelaarsnummer 4415.

Volgens die inschrijving is hij geboren 20 mei 1811 te Sneek, is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’ en zijn beroep ‘arbeider’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Sneek.

De lengte van Sybe Andriessen staat net niet op mijn fotootje, hij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een grote neus en een grote mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Sybe Andriessen wordt 6 juni 1861 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt X, maar dat heb ik niet ingezien.

Hij zal ontslagen zijn, maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– V 802,
– 5231,
– 60,
– 5450, en
– 113.