Hendrika Wilhelmina Alida Andriessen, bedelaar

Hendrika Wilhelmina Alida Andriessen hoort bij de groep vrouwen en kinderen die op zaterdag 2 augustus 1823 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht te Hoorn en wier aankomst wordt gemeld in De bedelaarskolonie p 188-189.

Volgens het inschrijfregister (Drents Archief, toegang 0137.01 invnr 422, het ‘boek gemerkt A’) is zij geboren 1 januari 1796 en is zij 22 juni 1826 ontslagen.

18 juni 2013, Wil Schackmann