Berend van Assen, bedelaar

Berend van Assen is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers P.K. 6, M 5895 en R 4900, als hij 19 november 1857 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Zwolle en hij krijgt in het boek gemerkt U (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 439) het bedelaarsnummer 4650.

Volgens die inschrijving is hij geboren 22 maart 1817 te ’s Gravenhage, is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’ en zijn beroep ‘klompenmaker’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld ’s Gravenhage.

Het signalement van Berend van Assen staat net niet op mijn fotootje.

Berend van Assen wordt 4 november 1857 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 3 maart 1861 wordt ontslagen.