Zoo voor hem als zijne bedroefde huisvrouw en onnozele kinderen, p 240

Zie voor informatie over de blinde deserteur het file van Jan van den Bosch.

Zie voor de volledige tekst van Strijmans brief het file van Hendrik Strijman.

Over de begonnen maar niet afgemaakte reis van 18 januari 1825 schrijft directeur Wouter Visser op 25 maart 1825, enkele malen adjunctdirecteur Harloff citerend, aan de Permanente Comissie, invnr 72.

Er komen bij het uitwisselingsprogramma op 20 maart 1825 vanuit Hoorn 42 bedelaars, terwijl er 9 de omgekeerde reis maken.