Welke nog van het eerste jaar der openstelling aanwezig zijn, p 291