Vruchtgebruik, p 25

Gebaseerd op:
– Verzoekschrift aan de koning dd 23 maart 1819
– Koninklijk Besluit 28 juli 1819 N115, invnr 8
– Koninklijk Besluit 14 augustus 1819, Nationaal Archief, collectie 115 J. van den Bosch, invnr 11.

NB: Naast het verzoek om vruchtgebruik van de Ommerschans heeft de Permanente Commissie nog een heel ritsje verlangens die met alle koloniën te maken hebben, zoals vrijstelling grondbelasting en dat gaat in één moeite door in hetzelfde verzoekschrift. Deze verlangens worden wel al 28 juli gehonoreerd.
NB: De taakverdeling binnen de Permanente Commissie hield in dat Paulus van Hemert het secretariaatswerk deed en Jeremias Faber van Riemsdijk de Maatschappij-boekhouding bijhield.