Sint Vincentius a Paulo, p 207

Over de vervangen boekhouder:
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 24 juni 1823, invnr 65, dat de ‘retard’ te wijten is aan Greven,
– besluit der Permanente Kommissie van de Maats. van Weldadigheid van den 30 juny 1823, om Greven over te plaatsen naar Frederiksoord, invnr 960.

Besluit over wijkmeesters 4 mei 1823, notitie in brievenboek invnr 20, naar aanleiding van brief Johannes van den Bosch aan de Permanente Comissie dd 19 april 1823, invnr 65.

Over de aanstelling van een kapelaan:
– brief van de directeur-generaal van de RK eredienst aan de Perma­nente Commissie dd 7 februari 1824, dat per 22 november jl is aangesteld Arnoldus Boers, ‘gewezen kapelaan te Zwolle’.

Het overlijden van zaalopziener Van Kooten (of Verkoten) wordt gemeld in een brief van adjunctdirecteur Hoff die is gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 15 juni 1823, invnr 65.
Op 3 juli 1823 bericht Visser dat de weduwe en kinderen de schans hebben verlaten en 9 juli schrijft de weduwe, volgens notites in brievenboek invnr 20.

Over vertrek Hoff brieven van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 13 en 20 december 1823, invnr 67.
De hem vergezellende adjunctdirecteur voor de administratie is Gijsbert Falck.

Brieven Fenner aan de Permanente Commissie dd 31 oktober 1823, 19 november 1823, 21 november 1823, 2 december 1823, 20 december 1823, 22 december 1823.
Het volgende jaar correspondeert hij lustig verder: 14 mei 1824, 22 mei 1824, 12 juni 1824, 19 juni 1824, 6 augustus 1824, 14 oktober 1824.

Extraatje Seijl, ‘ Besluit der Perm. Komm. van Weld., houden­de aanstelling, bevordering en verplaatsing van koloniale geëmployeerden, in dato 31 decr 1823’, invnr 960.