Op een zeer onmalsche wijze mijn gevoelen betuigd, p 163

Eerste deel gebaseerd op:
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 18 februari 1823, invnr 64,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 28 december 1823, invnr 67,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 28 januari 1823 met afschriften van stukken over de marke Arrien, met bijschrift van Johannes van den Bosch, invnr 64.

Kwestie rond de 18 morgens:
– brief van Johannes van den Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 14 december 1822, invnr 63,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 11 mei 1823, met bijlagen als brieven van Van Dedem, invnr 65,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 28 mei 1823, invnr 65,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 11 oktober 1823, met uitsluitsel, invnr 67,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 10 januari 1824, invnr 68.

NB: Alle brieven die binnenkomen van S. J. van Royen gaan over grond- en huizenaankopen, van Ommen tot Veenhuizen.
NB: Ook gebruikt is het overzicht van de gronden die de Maatschappij toebehoren in invnr 1173.

Landbouwberichten komen uit de maandelijkse rubriek met koloniale berichten in de Star 1823 en uit het jaarverslag dat is gepubliceerd in de Star 1823 p 625 ev.