Op den ouden bedelaarstoon, p 249

Gebaseerd op
– citaat Johannes uit Vriend des Vaderlands 1827 p 750-751,
– stukje citaat van de positivo bezoeker juli 1823 (Vaderlandse Letteroefeningen)
– Besluit van 4 juni 1825 ‘Bedelaarskolonisten die tweemaal gedeserteerd zijn in het rood te kleeden’, invnr 963,
– verslag Commissie van Toevoorzigt in de Star december 1825 p 825 ev

Bezoekers in 1825 vanuit de Commissie van Toevoorzigt 1825:
– dominee Sluiter, treedt 1827 toe tot de permanente commissie,
– J.C.R. van Hoorn van Burgh, treedt 1840 toe tot de permanente commissie. Zijn archief is opgenomen in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, DrA tg 0186 invnrs 3293-3311.