Op de agterbillen gehouwen, p 113

Gebaseerd op:
– Star november 1822,
– terugblik Fenner dd 14 februari 1823, invnr 64,
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, invnr 64.