Niets anders misdaan dan hunnen medemenschen om hulp gevraagd, p 63

Op 2 mei 1822 gaan brieven uit naar de leden van de commissie van weldadigheid, ‘Geleide-brieven van het ontwerp ter vestiging van 1000 bedelaars in de Ommerschans, aan de respektive leden der Komm. van Weldadigheid, ten fine van approbatie van dat stuk’, invnr 353.
Daarna volgen de reacties van de leden (sommige pas in juli) met de twee in het boek genoemde:
– kassier Petrus Ameshoff 14 mei 1822,
– Christianus Nieuwenhuis 8 mei 1822, allebei invnr 61.