Mazelen uit Veere, p 263

Over de mazelen en over verbetering van de gezondheidszorg wordt geschreven in:
– een brief van drecteur Visser dd 25 mei 1826 aan de Permanente Commissie, met bijgevoegd een verslag van Douwe Petrus van Steenwijk gedateerd 23 mei 1826 en een brief van dokter Schuurman uit Steenwijk gedateerd 9 mei 1826, invnr 73;
– het jaarverslag gepubliceerd in de Star 1826 blz 562 ev.;
– een nieuwe instructie dd 7 juni 1826 voor de verzorging van zieken, invnr 988.

De genoemde brief van prins Frederik is gedateerd 10 juli 1826, invnr 80.

Voor de daarna aangestelde arts zie het file van Dirk Rutger Hanzon.