Manschappen der Garnizoens Kompagnien, p 284

Gebaseerd op:
– notities van directeur Visser op een door Jan van Konijnenburg gemaakte vragenlijst die is gevoegd bij het invaliditeitsoverzicht van december 1827, invnr 1538,
– algemeen verslag in VdV 1830 p 175,
– hoofdstuk Bewaking bij Piel,
– contract ter overneming van veteranen in de koloniën dd 27 juni 1826, invnr 1587,
– besluit veteranen als veldwachters op de Ommerschans te gebruiken dd 13 november 1828, invnr 988, met bijgevoegd lijstje van de eerste veteraan-veldwachters op de Ommerschans:
– M. Lang, korporaal
– E. Bulach, korporaal
– J. Schipper. korporaal
– A. van Wijk, kanonnier
– H de Rijke, kanonnier
– F. Fagnaad, fuselier
– J. Gasman, fuselier
– G. van den Bosch, fuselier
– C. Dops, fuselier
– J. M. Mildners, fuselier
– J.H. vander Kamp, fuselier
– J. E. Derwvijn, fuselier
– C. de Bruin, sergeant, opper-veldwachter.

Aantal vluchtelingen volgens de jaarverslagen, invnrs 990 en 991, in de jaren erop:
Jaarverslag over 1829: 50
Jaarverslag over 1835: 14
Jaarverslag over 1838: 30
Jaarverslag over 1840: 28
Jaarverslag over 1842: 35
Jaarverslag over 1843: 49
Jaarverslag over 1850: 50
Jaarverslag over 1858: 84

– besluit van de Permanente Commissie naar aanleiding van de desertie van een kolonist-veldwachter dd 22 juni 1830, invnr 968,
– ‘reglement van Tucht van de Gestichten van Bedelaars van den 28sten February 1829’, invnr 967,
– verslagen van de raad van tucht op de Ommerschans, invnr 1623.
NB: De Vriend des Vaderlands augustus 1829 meldt dat de vernieuwde reglementen van huishoudelijke tucht ‘zich door gematigdheid en gepastheid doen kennen’.
– Vriend des Vaderlands 1830 februari over een ‘onbuigzamen bedelaarskolonist’.