Het schijnt dat het in Groningen vrij despotiek toegaat, p 162

Gebaseerd op:
– brief binnengekomen 22 april 1823 bij de gouverneur van Groningen Groninger Archieven, toegang 800, invnr 223, ingekomen stuk I 525, afzender: De schout van de gemeente Winsum,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823, invnr 65,
– brief van Johannes vd Bosch aan W.A. Ockerse dd 6 juni 1823, invnr 65,
– Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jaren 1823, verzorgd door M.E.Kluit, Utrecht 1842,
– het boek ´gemerkt F´, DrA tg 0137.01, invnr 427.

Jan Teuns, bedelaarsnummer 754, komt in de stukken ook voor Teunis, Teunissen of Tönnis. Zie voor volledige teksten en signalement het file van Jan Teuns.