Het dagelijksch nietbevolgen mijner beveelen, p 98

Gebaseerd op:
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, invnr 64,
– reglement voor de comptabiliteit dd 25 oktober 1822, invnr 353 en invnr 960,
– huishoudelijke bepalingen dd 11 december 1822, invnr 988,
– toelichting door Johannes van den Bosch bij het inzenden van de concept-huishoudelijke bepalingen (‘conductoire bij de huishoudelijke bepalingen voor de Ommerschans’) dd 2 december 1822, invnr 63,
– terugblik Fenner dd 14 februari 1823, invnr 64,
– brief van Hoff, gevoegd bij brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 12 juli 1823, invnr 66,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 12 maart 1823, invnr 64,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 3 november 1822, invnr 63.