Genoodzaakt vindende mij van de kolonie te apsenteeren, p 71

Over de vrijlating van strafkolonisten:
– jaarverslag, afgedrukt in de Star van augustus 1822 p 559 ev,
– terugblik Fenner dd 14 februari 1823, invnr 64,
Vrijgelaten strafkolonisten: gezin Wolfs, gezin Kniessenburg, H. van Schie, G. Moolen, Betje Liefmans en Gees Nieuwenhuis.

Over het leegruimen van het plein en bouwen strafkolonie en kazerne op de zuidelijke wal:
– brief Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 2 september 1822, invnr 62,
– verslag Commissie van Toevoorzigt in Star 1822 p 715 ev,
– brandverzekeringpolissen invnr 1291 (nr 2 kazerne en nr 6 strafkolonie ‘een gebouw waarin tien strafkolonistenwoningen, met één keuken en de woning des opzieners’) en invnrs 1295/1296.

Over de koloniale belevenissen van Willem Brauckman:
– reiskostenoverzicht invnr 1021,
– designatieregister invnr 1395, in het mapje contributieopnemingen 1821,
– aankomst 8 augustus 1821 bij de aankomststaten invnr 1370,
– strafkolonistenregister invnr 1442, folio 10,
– notulen Raad van Tucht Veenhuizen-1 dd 7 maart 1826 en 16 april 1826, invnr 1618,
– brieven directeur Visser over Brauckman dd 29 april 1826 en 3 juni 1826, brievenboek invnr 348,
– brief van Brauckman, ongedateerd maar behandeld september 1826, invnr 961,
– strafkolonistenregister invnr 1580.
Willem Brauckman (1779) is vergezeld van echtgenote Toona Hello (1783), en kinderen Jan Dirk Brauckman (1807), Adriana Brauckman (1809) en Frederik Brauckman (1813).