Franciscus Dominicus, p 261

Voornamelijk gebaseerd op speurtochten in de inschrijfregisters naar het tijdverloop tussen aankomsten en geboortes. Zie ook deze pagina.

De niet bij naam genoemde personen zijn (met verwijzingen naar hun files):
– De levante bij de doop is Anna Boelde of Bolde (1789) A601
Elisabeth Jans (1790) A396, Groningse die twee kinderen baart op de schans.

Geluiden in de samenleving:
– ‘te veel gemeen­schap van de beide sexen onderling’, komt uit een brief waarin de subcommissie Amsterdam de permanente Commissie informeert over praatjes in Amsterdam over de schans dd 21 augustus 1824, invnr 70;
– ‘zoodat de meeste meisjens zwanger zijn’, Van Lennep en Van Hogendorp p. 152.

De alleen bij voornaam genoemde personen zijn (met verwijzingen naar hun files):
Barta van der Bord (1801) A 554, Brusselse zwangere
Antje Blankhart (1802) A 1072, door Rolde binnengebrachte zwangere
Jacoba van Bree (1786) A 548, zwanger uit ’s Hertogenbosch gekomen
Dorothea van der Schoot (1796) A513, zwanger uit ’s Hertogenbosch gekomen

Johanna Heuvelmans (1796) A381, zwanger uit Zwolle gekomen
Cornelis Kammeijer (1792), A65, haar vermeende Amsterdamse echtgenoot die na de komst van Johanna de schans ontvlucht

Gegevens over de doop komen uit Historisch Centrum Overijssel, toegang 337, invnr 15 (het doopboek).

De enige op het terrein met deze voornamen is Frans Dominicus Meder (1809), zoon van de uit Thiolen afkomstige hoevenaar en voormalig proefkolonist Dominicus Meder.

Dominicus Rooks (1826) is ondergebracht in het file van zijn moeder.