Fenner is een gek, maar van het goede soort, p 41

De luitenant die op het laatste moment bedankt voor een aanstelling als adjunctdirecteur van de Ommerschans heet Leenders. Op 1 juni 1821 draagt Johannes van den Bosch hem bij de rest van de Permanente Commissie voor als nieuwe adjunct, invnr 57, op 17 juli 1821 bedankt Leenders voor zijn aan­stelling, op 29 juli 1821 schrijft Johannes van den Bosch daarover boos aan de Permanente Commissie, beide laatste brieven invnr 58.

Fenner haalt wat mensen door elkaar. Sikke Berends Drijber (1784), is de onderdirecteur van Willemsoord die wordt genoemd als nieuwe adjunctdirecteur voor de Ommerschans, maar die in plaats daarvan adjunctdirecteur voor de landbouw in de vrije koloniën wordt, Meine Bersma (1779), is een gewezen schoolmeester die onderdirecteur wordt, maar die nooit is genoemd als mogelijke adjuctdirecteur voor de schans.

De affaire rond Fenner loopt als volgt:
– op 1 juni doet Johannes van den Bosch een voorstel tot nieuwe benoemingen, invnr 57,
– Fenner is verontwaardigd en vertelt over zijn gevoelens bij een terugblik op 14 februari 1823, invnr 64,
– op 27 juni 1821 schrijft Fenner aan de Permanente Commissie, invnr 57,
– op 2 juli 1821 schrijft Johannes van den Bosch hierover met lichte spot (‘Fenner is een gek…’) aan de Permanente Commissie, invnr 58,
– op 12 juli 1821 biedt de Permanente Commissie Fenner zijn ontslag aan (blijkt uit Fenners brief van 15 juli),
– op 15 juli 1821 schrijft Fenner aan de Per­manente Commissie, invnr 58,
– ook op 15 july 1821 schrijft Fenner een brief aan Johannes van den Bosch, welke door Johannes wordt gevoegd bij zijn brief van 29 juli,
– op 29 juli 1821 schrijft Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie met bijvoeging van de brief van Fenner (‘dit waanzin­nig mensch…’), invnr 58,
– op 1 augustus 1821 ontslaat de Permanente Commissie Fenner (blijkt uit reactie Fenner van 6 augustus),
– op 6 augustus 1821 schrijft ex-onderdirecteur Fenner aan de Permanente Commissie, waarop is genoteerd: ‘De gewezen Onder Direkteur Fenner. Meldt aan het besluit wegens zijn ontslag niet goedwillig te zullen gehoorzamen, met verde­re beledigen­de uitdrukkingen. Opgezonden aan den Direkteur met last ter uitvoerin­gen niettemin van dit besluit. 7 aug’ 1821′, invnr 58,
– op 7 augustus 1821 schrijft Johannes van den Bosch aan de Perma­nente Commissie dat hij bij een bezoek aan de Ommerschans Fenner ‘zeer ontstemt’ over het ontslag aantrof, invnr 58,
– op 10 augustus 1821 schrijft ex-onderdirecteur Fenner aan de Permanente Commissie, invnr 58,
– op 11 augustus 1821 meldt directeur Visser dat hij iemand anders in plaats van Fenner aan het hoofd van de Ommerschans geplaatst heeft, invnr 58,
– op 28 augustus 1821 schrijft onderdirecteur Fenner een brief aan de Permanente Commissie waaruit blijkt dat hij weer aangenomen is, invnr 58.