Eene averrechtswerkende zoogenaamde barmhartigheid, p 157

De weduwe Schoonhoff komt 2 augustus 1823 uit het gesticht te Hoorn en wordt ingeschreven als Maria Greeve (1786) A1006, met kinderen Willem Fredrik Schoonhoff (1813) A1007, Maria Dorothea Schoonhoff (1817) A1008, Carolina Willemina Schoonhoff (1822) A1013, Frederik Schoonhoff (1809) A1025 (uit DrA tg 0137.01 invnr 422). Zie verder hun file.

Verder:
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 29 april 1823, invnr 65, met bijgevoegd concept-besluiten en conceptbrieven aan de gouverneurs van Overijssel en Drenthe,
– brief van de gouverneur van Overijssel aan de Permanente Commissie dd 13 mei 1823, met bijgevoegd het provinciaal blad met signalementen van voortvluchtige bedelaars plus aansporingen aan de gemeentebesturen, invnr 65,
NB: de tekst in het provinciaal blad zou zijn gebaseerd op een brief van kapitein Hoff aan de gouverneur van Overijssel dd 23 april 1823,
– de bij het vorige stukje genoemde vier besluiten van de Permanente Commissie,
– Star februari 1823 en mei 1823.