Een schreeuwende onrechtvaardigheid, p 160

De kwestie Assen versus Groningen is gebaseerd op:
– brief van de gouverneur van Drenthe aan de gouverneur van Groningen, ontvangen 30 januari 1823, ingekomen stuk I 114, GrA tg 800, invnr 219,
– brief van de burgemeester van Groningen aan de gouverneur van Groningen dd 24 februari 1823, ingekomen stuk I 252, GrA tg 800, invnr 220,
– brief van de gouverneur van Drenthe aan de gouverneur van Groningen, ontvangen 6 maart 1823, ingekomen stuk I 304, GrA tg 800 invnr 221.

De kwestie Maatgschappij versus Groningen is gebaseerd op:
– brief van adjunct-directeur Hoff dd 4 juni 1823, gevoegd bij brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 5 juni 1823, invnr 65,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Permanente Commissie dd 3 juni 1823, invnr 65,
– brief van de Permanente Commissie aan de minister van Binnen­landse Zaken dd 12 juni 1823, invnr 354,
– brief van Hendrik Strijman aan de Permanente Commissie dd 20 maart 1825, invnr xxx
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de gouverneur van Groningen dd 2 september 1823, ingekomen stuk I 1368, GrA tg 800 invnr 234.