Een geest van weerspannigheid, p 92

Gebaseerd op:
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 16 oktober 1822, invnr 63,
– brief van Hoff vanuit Hoorn, door directeur Visser doorgestuurd naar de Permanente Commissie dd 13 oktober 1822, invnr 63,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 29 oktober 1822, invnr 63,
– de beroepen komen van een aankomststaat in invnr 1370,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 3 november 1822, invnr 63,
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, invnr 64.

De twee blinden zijn;
A107. Frederik Kwarts zegge Zwarts (1791), zie ook p 108,
A116. Jan van den Bosch (1801), zie ook p 240.