Dienstieverig toornig, p 115

Gebaseerd op:
– terugblik Fenner op 14 februari 1823, invnr 64,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 12 maart 1823, invnr 64,
– brief van de Permanente Commissie aan de minister van Binnen­landse Zaken dd 22 augustus 1823, met bijgevoegde brief van Hoff, invnr 66,
– brief Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 14 maart 1823 en
– brief van adjunct-directeur Hoff aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1823, beiden invnr 64.
– besluit van de Permanente Commis­sie dd 27 november 1822, invnr 960.