De vagebond gelijk ik hem gekend heb, p 304

Gebaseerd op:
– Roelfsema (zie inleiding) p 27, 72-73 en 242,
– diverse stamboeken,
– B.D. van der Meulen en R.J. Steensma, Steensma uit Friesland, deel 1, Nakomelingen van Lolle Wybes, tichelaar te Midlum, en Antje Jans, Drachten 2001 p 89,
– D.P. van Steenwijk, De vagebond, Tiel 1846, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: 9213 E 25.