De strafkolonie, p 36

Over de strafkolonie en ook de motivatie waarom zo’n instituut nodig geacht wordt, valt meer te lezen in De proefkolonie: p 221, 246, 251, 265-266, 269, 276, 277-278, 281, 287-289, 295, 309-311, 312, 332, 364-365.

De eerste vier strafkolonisten die najaar 1820 aankomen:
– Leendert van der Fijst (1803), wees uit Delft
– Adam van Schie (1803), wees uit Delft
– Hendrik Willem van Schie (1802). wees uit Delft
– Betje Leefman (1802), Haags weesmeisje

Verder gebruikt: brief van Johannes van den Bosch aan prins Frederik dd 12 februari 1821, invnr 352.