De Onbekende Bedelaar, p 278

Gebaseerd op:
– jaarverslag 1827 in Vriend des Vaderlands juli 1828 p 501 en verder,
– mutatieregister 1827 – 1829, invnr 1509 (voor de sterfgevallen; in de Vriend des Vaderlands van december stonden er meer dan 36 maar daartussen zitten ook de overledenen in Veenhuizen),
– jaarverslag over 1828, pas geplaatst in de Vriend des Vaderlands van maart 1830 (door het vertrek van Johannes van den Bosch, zie p 298 van het boek, en de daardoor onstane verwarring was er in 1829 geen bijeenkomst van de Commissie van Weldadigheid),
– inschrijfregister gemerkt F, DrA tg 0137.01 invnr 427
– invaliditeitslijsten invnr 1538.

NB: In de Star worden de namen van overledenen geplaatst vanaf het eerste nummer (januari 1819) tot en met het nummer van maart 1824 (met uitzondering van juli 1823 als alleen het getal 2 wordt genoemd). Daarna houdt men er mee op en noemt alleen een getal, tot dus de Vriend des Vaderlands begint.

Informatie over ‘NN’, de onbekende bedelaar, staat in het file NN.

NB: de nieuwe jonge redacteur van de Vriend des Vaderlands is Pieter Otto van der Chijs (1802-1867).

Genoemde overledenen met hun inschrijfnummer:
– Johanna Voorregt D942
– Maria Magdalena Hoedener F276
– Klara Geertrui Snikkerman F420
– Jan Lubertus Jans F484