De onaangename noodzakelijkheid om zijn ontslag te verzoeken, p 267

Gebaseerd op:
– brief van de kapitein-commandant van het korps mariniers aan de Permanente Commissie dd 15 maart 1825, invnr 72,
– brief van kapitein-commandant Ziervogel van het korps mariniers aan de Permanente Commissie dd 20 maart 1825, met bijgevoegd een door Machiels zelf geschreven staat van dienst, invnr 72,
– brief van Machiels aan de Permanente Commissie dd 1 april 1825, invnr 73, luidende: ‘Ik heb de eer UWelEdele Gestrenge kennis te geven, dat ingevolge UWel­Ede­le Gestrenge missive van den 24 maart ll. no. 1112 mijn vertrek naar de kollonie Frederiksoord zal plaats hebben op morgen den 2 dezer’,
– personeelsregister invnr 997 folio 24,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 21 april 1825, dat Machiels aan de verwachtingen schijnt te beantwoorden, invnr 73,
– brief van Machiels aan de Permanente Commissie dd 28 april 1825, dat zijn loon niet toereikend is, invnr 73,
– besluit Permanente Commissie ‘houdende benoeming en verplaatsing van koloniale geemployeerden’ dd 13 september 1825 N3, waarbij Machiels tot boekhouder van Ommerschans-buiten wordt benoemd, invnr 961,
– huwelijksakte dd 5 augustus 1826, HCO tg 123 invnr 123.09345,
– brief van Machiels aan de Permanente Commissie dd 30 augustus 1827, invnr 86,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 21 september 1827, invnr 87.

– Johannes Machiels zou zijn geboren 25 september 1792 te Vroonhove bij Maas­tricht.