De Capitain ging vol graamschap van mij, p 66

Gebaseerd op:
– Fenners terugblik op het bezoek van prins Frederik dd 14 februari 1823, invnr 64,
– de Star juli 1822, waarin wordt verteld over het bezoek van prins Frederik aan de diverse koloniën ‘den 26-28 junij’ en over de tevredenheid van de prins,
– brief van Prins Frederik aan de Per­manente Commissie dd 5 juli 1822, invnr 62,
– Fenners ‘verhaal van kundigheid in den landbouw’ bij zijn brief van 14 februari 1823, invnr 64,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 14 maart 1823, invnr 64.