Dat de zieken aan hem een deelnemend geneesheer hebben, p 287