Bivouakeerde onder den vreijen hemel in de Gardersche heide, p 139

Het originele reisverslag van Sepp, dat hij gemaakt had voor de burgemeesters van Amsterdam, is gepubliceerd in Amstelodamum 1965 p 106 ev, door J. H. van den Hoek Ostende. De bewerking ervan staat in de Star van april 1823 p 295 ev.
Er is een lijst met namen van deelnemers aan dit transport.
Over de invaliden wordt gerapporteerd door directeur Visser in een brief aan de Permanente Commissie dd 19 februari 1823, invnr 64, waarin hij ook Georg Hoff meermalen citeert.
Het betreft (met verwijingen naar hun files):
Jan Frederik Siewers A450, ‘fister­leuze gebreken’,
Lammert Mooij (1784) A444, ‘uitgerekte spina donti’
– Johannes Hendrik Kellerman (1760) A452, ‘jichtknob­bels’, met vrouw Maria Guindt (1790) A453, en kind Johannes Hendrik Kellerman (1814) A454,
Hendrik Herman Zegers (1769) A456, ‘verzwakte regter hand’
Jacob Gabriel Manché A449, ‘zwaar astmatiek’