Als bedienden tot hunnen meester, p 39

Gebaseerd op:
– de circulaire van prins Frederik, afgedrukt in de Star 1821, p 304 ev,
– dat hij is teruggekomen op het plan bedelaars op de wallen te vestigen, schrijft Johannes van den Bosch aan de Permanente commissie in een terugblik dd 11 maart 1823, invnr 64,
– het nieuwe plan inclusief de Brusselse belangstelling is gedateerd 19 januari 1821, invnr 960,
– op 9 februari 1821 besluit de Permanente Commissie ‘aan Z.K.H. Prins Frederik medetedeelen, de onderhandeling der P.K. met de Regering van Brussel, tot het kontrakteren voor de overname van bedelaars in de Ommerschans, en Hoogstdenzelven te verzoeken om het grondplan van de Ommerschans, aan HunEd. voor een paar dagen te dien einde, wel te willen leenen’, invnr 38,
– brief Johannes van den Bosch aan de Permanente Commisie dd 3 maart 1821, waarbij hij er nog van uitgaat dat er 50 hoeves bij de Ommerschans komen, invnr 56,
– brief van Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie dd 2 april 1821, dat 50 hoevens op het branden na gereed zijn, invnr 57,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 1 juni 1821, dat 50 hoevens bezaaid zijn, invnr 57,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 6 april 1822 over dralen ministerie, invnr 61,
– brief van Johannes van den Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 21 juni 1821 over lam gouvernement, invnr 57.

Over de werkzaamheden op de schans:
– brief van adjunctdirecteur Visser aan de Permanente Commissie dd 13 februari 1821, invnr 56,
– over de landmeter ook: rekeningen 9 december 1823, invnr 67,
– brief van adjunctdirecteur Visser aan de Permanente Commissie dd 24 februari 1821, invnr 56.
– de Star juni 1821,
– brief van adjunctdirecteur Visser aan de Permanente Commissie dd 24 april 1821. invnr 57,
– brief van (inmiddels bevorderd:) directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 14 juli 1821, invnr 58